Speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie die speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van kinderen die door ingrijpende gebeurtenissen en/of een problematische persoonlijkheidsontwikkeling (dreigen te) stagneren in hun ontwikkeling. Door middel van spel kan het kind zich uiten en kan - in relatie met de therapeut – zich weer beter gaan voelen en zich weer ontwikkelen.

Voor wie?

Speltherapie is geschikt voor kinderen vanaf 2 ½ tot en met 12 jaar. Jongeren met een laag verstandelijke beperking functioneren op een wat jonger ontwikkelingsniveau, waardoor speltherapie vaak ook goed kan aansluiten. Voor deze doelgroep zijn aanmeldingen tot en met 16 jaar mogelijk. Maar ook kan speltherapie helpen bij volwassenen die niet goed (over hun problemen) kunnen praten; of die moeite hebben met 'voelen'.

Wanneer?

Bij het verwerken van nare gebeurtenissen zoals bij verlies, trauma, ziekte e.a.

 • echtscheiding
 • overlijden van een geliefde
 • verhuizing
 • misbruik
 • huiselijk geweld- of getuige hiervan
 • een ongeluk
 • oorlog
 • omgaan met ziekte of handicap
 • psychiatrisch problematiek
 • gevolgen van lvb, adhd, dyslexie
 • komst van een nieuw broertje/zusje

Het kan onduidelijk zijn wat er aan de hand is, maar uw kind zit al een tijdje niet lekker in zijn/haar vel. Uw kind:

 • is snel boos
 • maakt veel ruzie
 • sluit zich af; is niet te bereiken
 • is drukker
 • huilt vaak / vaker
 • heeft een negatief zelfbeeld
 • heeft vaak buikpijn of hoofdpijn, waar geen fysieke oorzaken voor lijken te zijn
 • plast plotseling ineens weer vaak in bed- of in de broek
 • heeft seperatieangst
 • heeft faalangst
 • heeft last van nachtmerries
 • heeft last van verlegenheid
 • heeft last van eenzaamheid
 • heeft weinig zelfvertrouwen

Hoe werkt speltherapie?

Vanuit het spel worden in de spelkamer gevoelens en gedachten uitgespeeld. In de spelkamer is een zandtafel, er zijn dieren, klei, een poppenhuis, kasteel, handpoppen, lego, dieren, gezelschapsspellen, boeken, knuffels, verf en doeken en nog veel meer. 

De speltherapeut luistert heel goed, kijkt naar het spel- en speelt vaak ook mee. Door dichtbij het spel te blijven en deze nauwkeurig te volgen probeert de therapeut de moeilijkheden te begrijpen. Door te spelen worden nieuwe mogelijkheden en oplossingen ontdekt. Problemen worden steeds kleiner en het kind voelt zich steeds beter!

Is speltherapie wel de juiste keuze voor mijn kind?

Spel is vanuit een natuurlijke ontwikkeling hét middel waardoor kinderen zich uiten. Daarom is speltherapie voor de meeste kinderen een logische vorm van therapie. Toch kan het voorkomen dat een kind - of jongere niet speelt, of vanuit het spel niet voldoende tot uitdrukking kan komen. Ik ben opgeleid om te beoordelen of speltherapie ook daadwerkelijk de juiste therapievorm is voor uw kind. Om zo zeker mogelijk te zijn dat speltherapie bij uw kind aansluit, krijgt uw kind daarom eerst een tweetal observatiesessies. Naar aanleiding van de observaties volgt ook een officiële indicatie- en bijbehorend speltherapeutisch behandelplan. 

Hoe lang duurt speltherapie ongeveer?

Elk kind en diens traject is uniek. Er zijn daarom meestal geen standaard aantal sessies. Sommige kinderen hebben met 5 sessies voldoende werk gedaan en kunnen weer verder. Andere kinderen zijn met 15 sessies nog (lang) niet klaar.
Een voorzichtige inschatting van het aantal benodigde sessies kan worden gemaakt, na afloop van de observatiesessies- en wordt met u besproken tijdens het doornemen van het behandelplan. Tijdens de tussenevaluatie dat na 6 sessies wordt gepland, wordt de duur van de behandeling weer besproken.  

Speltherapie aan jonge kinderen

Bij mij in de spelkamer zijn jonge kinderen vanaf 2 ½ al welkom. Deze kinderen kunnen eerst in de speelgroep samen met ouder(s)/verzorger(s) komen wennen. Wanneer het kind aan de ruimte - en aan mij als nieuwe volwassene gewend is; kan het speltherapie traject starten. Kinderen vanaf 3 jaar zijn vaak al groot genoeg om de eerste fase van het 'wennen en leren kennen' zelfstandig te doorlopen. 

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is het begeleiden van ouders/opvoeders van een kind dat in speltherapie zit. Ouderbegeleiding is een vast onderdeel binnen een speltherapietraject. U kunt rekenen op minimaal 3 bijeenkomsten. Namelijk het startgesprek (na de observatiesessies), de tussenevaluatie en de eindevaluatie. Bij de therapietrajecten die langer dan 10 sessies duren komen hier nog 1 of 2 bijeenkomsten bij. Deze lichte maar krachtige sensitieve vorm van coachen heeft als doel het zo succesvol mogelijk maken van de therapie aan het kind. Voor ouders / verzorgers is namelijk de cruciale rol weggelegd om hun kind te helpen, datgene wat ervaren en geheeld wordt in de therapieruimte ook buiten de therapieruimte te laten bestaan. 

Ook zijn er mogelijkheden voor gesprekken met / begeleiding aan leerkracht en /of Intern Begeleider op school.

Vergoedingen

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet.

Speltherapie wordt vaak geïndiceerd wanneer er al enige tijd zorgen zijn. In veel gevallen waar ouders, school en andere hulpverlening het niet meer weten. Na een verwijzing van de huisarts of het Ouder en Kind Team van de gemeente valt speltherapie in mijn praktijk onder de vergoeding van de gemeente. Ik werk hierbij in onderaannemerschap samen met Kind - en Jeugdpsycholoog Merijn Merbis. Hier heb ik voor gekozen, omdat ik het belangrijk acht in een breed teamverband naar een kind te kunnen blijven kijken. 

Heeft u geen doorverwijzing? Of u wilt - voor welke reden dan ook - niet naar uw huisarts of het Ouder en Kindteam? U bent welkom contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Indien u aanvullend verzekerd bent is er een redelijke kans dat u een gedeelte vergoed kunt krijgen van uw zorgverzekering. 

NVVS

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Speltherapeuten.

Contact

Borgerstraat 102
1053 PW Amsterdam
Nederland

Telefoon: 06-15044318
info@tacamsterdam.nl

Stel een vraag of meld je aan

Versturen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Aanmelden