Therapeutische huiswerkbegeleiding

Zit uw kind niet lekker in zijn vel? Waardoor de motivatie voor school en het maken van schoolwerk laag is? Misschien merkt u dat positief sociaal gedrag en/of communicatie een lastige opgave is? Is er sprake van pesten of gepest worden? Heeft uw kind lage energie? Wellicht zelfs depressie (waardoor) er misschien ook sprake is van een (game) verslaving of drugs/drank misbruik? 

In de therapeutische huiswerkbegeleiding krijgt uw kind de ruimte om aan méér te werken dan enkel het inslijpen en juist inzetten van een stappenplan voor rekenen. In de therapeutische huiswerkbegeleiding werken we aan de vraagstukken: ''Hoe kan ik me weer gelukkig voelen?'' Of: ''Welke richting wil ik op in mijn leven? Hoe kan ik me weer focussen en concentreren?''

Door het inzetten van de therapeutische basishouding en het gebruik van de counselingmethode als belangrijkste gesprekstechniek, wordt er in een niet veroordelend klimaat en op basis van gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijke acceptatie een relatie van wederzijds vertrouwen opgebouwd.
Verschillende therapeutische interventies kunnen worden ingezet om onderliggende problemen aan de oppervlakte te laten komen, waarbij ook verwerking van oud zeer kan optreden.
Door het inzetten van de methode kids' skills gecombineerd met uitgangspunten en interventies uit de positieve psychologie, wordt er methodisch gewerkt aan door uw kind opgestelde doelen. Door het actief inzetten van hulp of ondersteuning van de omgeving; bijvoorbeeld vrienden, ouders en/of leraren op school, kan er succesvol nieuwe vaardigheden geleerd worden. In deze fase zal er ook worden gecoacht.

Bestaansrecht, zelfrespect, eigenwaarde, zelfvertrouwen, plek in het gezin - de maatschappij en de wereld, communicatieve en sociale vaardigheden, seksualiteit, groepsdruk, culturele taboes, verantwoordelijkheid nemen van keuzes, pestsituaties; geen onderwerp wordt uit de weg gegaan. Uw kind mag zijn zoals hij is, en bespreken wat hij zelf wilt. 

Gestreefd wordt, dat uw kind aan het einde van de begeleiding doelen heeft gesteld voor de toekomst; uw kind vanuit eigen kracht en motivatie weer (met plezier) naar school gaat; tijd en ruimte kan creëren voor schoolwerk; voldoendes haalt en zich gelukkig voelt in het leven. 

In elk coachingstraject heb ik oog en oor voor eventuele dieper liggend trauma of mogelijke psychopathologie. Wanneer de noodzaak blijkt voor intensievere hulpverlening zal dit met u als ouders/verzorgers worden besproken. 

Contact

Borgerstraat 102
1053 PW Amsterdam
Nederland

Telefoon: 06-15044318
info@tacamsterdam.nl

Stel een vraag of meld je aan

Versturen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Aanmelden